Logo

Zespół pięciu ksiąg metrykalnych z Czeszewa n. Wartą

Opis: liber mortuorum (księga zmarłych) 1801-1810; liber mortuorum (księga zmarłych) 1855-1870; liber baptisatorum (księga ochrzczonych) 1896-1950; liber copulatorum (księga zaślubionych)  1908-1941 oraz 1943-1950; liber copulatorum, liber mortuorum (księga zaślubionych, księga zmarłych) 1927-41.

Wieli Mecenas Skarbów Słowa (sponsor): Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Jarocin

Prace wykonał Marek Garjaciak i Marzena Szczerkowska

Stan przed konserwacją

Wszystkie księgi nosiły oznaki zagrzybienia, miały mocno nadwyrężone oprawy, wiele kart posiadało ubytki, wiele składek było luźnych.

Konserwacja i jej efekty

Księgi poddano dezynfekcji, oczyszczono, następnie rozpruto, uzupełniono ubytki papieru masą papierową, wymieniono oprawy.