Nasz kanał na YouTube
Logo

Mecenasi i miłośnicy

 

Rok 2012 i 2013


Lista darczyńców wraz nazwami obiektów, których renowację wsparli finansowo:


Wielki Mecenas Skarbów Słowa:


Zakład Konserwacji Papieru i Skóry UMK w Toruniu: Missale Speciale – drukowany mszał, wydany w Bazylei w 1521 r.;

Katarzyna i Wojciech Sych z synami Aleksandrem, Maciejem i Karolem: księga metrykalna z parafii Kwieciszewo z XVIII wieku;

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana": Summa Raymundi de Pennaforte” – dzieło prawnicze; rękopis z XIV w.;

Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Jarocin (p. Krzysztof Schwartz): zespół ksiąg metrykalnych z parafii Czeszewo n. Wartą (konserwacja zachowawcza).

Mecenas Skarbów Słowa:


Leokadia Jakimowicz z Australii: księga metrykalna z parafii Kwieciszewo z przełomu XVIII/XIX wieku;


Miłośnik Skarbów Słowa:


Bank Spółdzielczy w Gnieźnie: rękopis muzyczny „Offertorium” P. Niestrawskiego z XIX wieku;

Maria Wichniewicz z Gniezna: księga metrykalna z parafii Kwieciszewo z przełomu XVIII/XIX wieku


Rok 2014


Wszystkie tegoroczne wpłaty wesprą akcję skanowania mikrofilmów ksiąg metrykalnych


Wielki Mecenas Skarbów Słowa:


dr Tadeusz Zysk - wydawca z Poznania

Mecenas Skarbów Słowa:


Maria Wichniewicz - przedsiębiorca i działacz społeczny z Gniezna

Miłośnicy Skarbów Słowa:


Sebastian Błochowiak - historyk z Gniezna

Maciej Chosiński - przedsiębiorca z Gniezna

dr Sławomir Hinc - wykładowca uniwersytecki z Poznania

ksiądz NN - z Archidiecezji GnieźnieńskiejRok 2015


Wielki Mecenas Skarbów Słowa:


KKS Lech Poznań

Stowarzyszenie Kibiców Lecha Poznań

Parafia pw. św. Trójcy w Windsor (Ontario, Kanada) z ks. proboszczem Zbigniewem Sawickim

Miłośnicy Skarbów Słowa:


• Sen. Robert Gaweł (Gniezno)

• Prof. Bogdan Maruszewski (Poznań) i prof. Richard Hetnarski (NY USA)

• Ks. dr Hubert Nowak (Szczepanowo)

• Mec. Iwona Olesińska (Gniezno)


Wpłaty KKS Lech Poznań i jego kibiców zostały przeznaczone na konserwację XI-wiecznego kodeksu, ewangeliarza „Codex pretiosus”, pozostałe wpłaty zaś na digitalizację ksiąg metrykalnych.Rok 2016


Wielki Mecenas Skarbów Słowa:


Fundacja Lanckorońskich - wsparła prace konserwatorskie przy starodrukach z Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie.

Maria Wichniewicz z Gniezna - wsparła prace identyfikacyjne przy skarbie archiwalnym z katedry gnieźnieńskiej.

Miłośnicy Skarbów Słowa:


•Poseł Krzysztof Ostrowski z Gniezna - wsparł konserwację księgi ochrzczonych z Kwieciszewa z przełomu XVIII /XIX wieku.

Carol i Luigi Einaudi (USA) - wsparli konserwację księgi ochrzczonych z Kwieciszewa z przełomu XVIII /XIX wieku.


Mecenas Archiwum


Iwona i Antoni Kujawa z Bydgoszczy - ufundowali wystawę fotograficzną "Skarbiec kultury polskiej".Rok 2017


Miłośnicy Skarbów Słowa:


• ks. dr Jan Dohnalik (kanclerz Kurii Polowej WP).

• ks. Maciej Pacanowski (proboszcz parafii w Grabowie Królewskim i Nowej Wsi Królewskiej).

• ks. Sławomir Zadłużny (proboszcz parafii w Mielżynie i Gorzycach).

• p. Maurycy Klatt (Gniezno).

Tegoroczni darczyńcy wsparli konserwację pierwszej partii archiwaliów sądowych - obiegowych dokumentów Konsystorza Generalnego Gnieźnieńskiego (XIV-XVI w.)Rok 2018


Miłośnicy Skarbów Słowa:


• ks. Krzysztof Stawski (Gniezno).

• ks. Robert Nurski (Pobiedziska).

• dr Paweł Janowski (Lublin).

Kazimierz Wierzbicki (Gdynia).

Grażyna Wrzeszcz i Regina Kaczorowska (Szczyrk).

Tegoroczni darczyńcy wsparli konserwację kolejnych archiwaliów sądowych - obiegowych dokumentów Konsystorza Generalnego Gnieźnieńskiego (XIV-XVI w.).Rok 2019


Miłośnicy Skarbów Słowa:


Kay Scharfenstein (RFN).

Dr Bartosz Józwiak (Września).

Tegoroczni darczyńcy wsparli konserwację kolejnych archiwaliów sądowych - obiegowych dokumentów Konsystorza Generalnego Gnieźnieńskiego (XIV-XVI w.).Rok 2021


Mecenasi Skarbów Słowa:


Elżbieta i Jerzy Rosikoniowie z Izabelina (wydawnictwo Rosikon Press).

Kosciuszko Heritage Inc – organizacja polonijna z Australii.


Miłośnicy Skarbów Słowa:


Mirosław Dobes z Hamburga.

Henryk Hejducki z Miejskiej Górki.

ks. Mariusz Wieczorkiewicz ze Słupcy.

Tegoroczni darczyńcy wsparli konserwację części księgi ochrzczonych parafii Mogilno z lat 1819 – 1840 (AP 17 sygn. 5).Rok 2022


Mecenasi Skarbów Słowa:


• ks. Natan Korsak-Kędzierski z Wrocławia


Miłośnicy Skarbów Słowa:


Wielkopolska Izba Gospodarcza z Gniezna.

Monika i Karol Sikorscy z Gniezna.

ks. Jan Grzeszczak z diecezji kaliskiej.