Nasz kanał na YouTube
Logo

Akcja Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie

 

Nasze Archiwum to prawdziwy "dom skarbów słowa": słowa, zawartego w setkach tysięcy kart dokumentów, listów, ksiąg. Są to słowa, którymi przemawia do nas historia Polski, Europy, Kościoła. Bardzo wiele spośród naszych skarbów słowa, ze względu na ich zły stan zachowania, woła o ratunek. Czy możemy dopuścić, by te słowa uległy zniszczeniu, by nieodwracalnie zamilkła historia, która wciąż w nich żyje?

Dla ratowania dawnych ksiąg i dokumentów z naszego zasobu prowadzimy od 1 stycznia 2012 roku pod patronatem Prymasa Polski akcję "Mecenat Skarbów Słowa". Chcemy zachęcić Państwa: osoby prywatne, firmy, instytucje, do "zaadoptowania" konkretnego zabytku słowa pisanego, wymagającego pilnej konserwacji. Można sfinansować zarówno całą jego konserwację, jak i złożyć się na nią z innymi miłośnikami historii. Zasadniczo zabytki będą poddawane konserwacji w siedzibie naszego Archiwum.

Dla dużych firm i instytucji jesteśmy gotowi wytypować również zabytek, wymagający sporego nakładu finansowego, spoza listy projektów do realizacji.

Naszych mecenasów honorujemy trzema tytułami:

  • Wielki Mecenas Skarbów Słowa (wpłata min. 12 000 zł lub równowartość): wpis do Złotej Księgi Mecenatu, pamiątkowy dyplom, zaproszenie na ekskluzywną wizytę w Archiwum, połączoną z pokazaniem cennych zabytków od Średniowiecza do czasów współczesnych; zaproszenie na wystawy i inne wydarzenia, których współorganizatorem jest Archiwum; dla chętnych: podanie nazwiska do publicznej wiadomości na stronie internetowej Archiwum oraz zorganizowanie briefingu prasowego a także oprowadzenie po Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej;

  • Mecenas Skarbów Słowa (wpłata min. 5 000 zł): wpis do Złotej Księgi Mecenatu, pamiątkowy dyplom, zaproszenie do wizyty w Archiwum, połączonej z pokazaniem niektórych cennych zabytków; dla chętnych: podanie nazwiska do publicznej wiadomości na stronie internetowej Archiwum;

    • Miłośnik Skarbów Słowa (wpłata min. 1 000 zł): wpis do Złotej Księgi Mecenatu, pisemne podziękowanie, zaproszenie do wizyty w Archiwum i zapoznanie z jego pracą; dla chętnych: podanie nazwiska do publicznej wiadomości na stronie internetowej Archiwum.

  • Mecenas Archiwum (wpłata min. 6 000 zł na cele inne, niż konserwacja).

Przyjmiemy chętnie również mniejsze kwoty.

Partnerem merytorycznym Mecenatu jest dyplomowany konserwator zabytków, p. Marzena Szczerkowska.

Patronami medialnymi akcji są:


Wpłaty przyjmujemy na konto Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie.
Numer konta znajdziecie Państwo w zakładce "kontakt".
Z góry dziękujemy za wsparcie i propagowanie idei Mecenatu!

Mecenat Skarbów Słowa - film Piotra Robakowskiego (2012)


Mecenat Skarbów Słowa - film (33,15 MB)