Logo

 VI sesja Mecenatu Skarbów Słowa (2018)

 


Sponsor Sesji: PHU BESKID PLUS sp. j. Roman Tyrna, Janusz Cybuch, Bartosz Tyrna - Cieszyn, ul. Towarowa 3

12 czerwca 2018 roku przed południem, w auli Muzeum i Archiwum przy ul. Kolegiaty 2, spotkaliśmy się po raz szósty na Sesji Mecenatu. Sesji towarzyszyła mała wystawa starodruków, związanych tematycznie z referatami, oraz wybranych obiektów papierowych, poddanych ostatnio konserwacji.

Sesja rozpoczęła się od odczytania nazwisk nowych Miłośników Skarbów Słowa, którymi w tym roku zostali: ks. Krzysztof Stawski (Gniezno), ks. Robert Nurski (Pobiedziska), dr Paweł Janowski (Lublin), Kazimierz Wierzbicki (Gdynia) oraz wspólnie Grażyna Wrzeszcz i Regina Kaczorowska (Szczyrk).

Wśród gości byli obecni kapłani naszej archidiecezji z ks. inf. Jerzym Stefańskim, parlamentarzyści z Gniezna: Krzysztof Ostrowski, Robert Gaweł, Zbigniew Dolata, wydawca Tadeusz Zysk, dyrektor Biblioteki Raczyńskich z Poznania Anna Gruszecka, prof. Jan Pietrzak z Ostrowa Wielkopolskiego, dr hab. Piotr Gołdyn – redaktor naczelny periodyku „Polonia Maior Orientalis”, Wojciech Jędraszewski – prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo”, Tomasz Sawicki – zastępca dyrektora Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Marek Szczepaniak – kierownik gnieźnieńskiego oddziału Archiwum Państwowego w Poznaniu, przedstawiciele Gnieźnieńskiego Klubu Katolików, Zakładu Historii Sztuki Średniowiecznej i Starożytnej UMK, Biblioteki Seminaryjnej PWSD, uczestnicy projektu grantowego pt. „Inwentaryzacja zasobu Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie: starodruki z Kolekcji Seminaryjnej Biblioteki Katedralnej i nowoodnalezione dokumenty papierowe konsystorza gnieźnieńskiego z XV i pocz. XVI w.”

W pierwszym wystąpieniu ks. prof. Kazimierz Śmigiel w obszerny sposób zaprezentował swoją nowowydaną książkę naukową pt. "Prymasostwo polskie. Instytucja, prymasi, dokumenty”, wydaną przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Jak czytamy na stronie NCK: „Celem autora było zebranie całokształtu wiedzy na ten temat na obecnym etapie badań. Część pierwsza opisuje historię prymasostwa w Polsce na przestrzeni sześciu stuleci. Część druga ukazuje sylwetki 59 prymasów, a materiał źródłowy zebrany w części trzeciej służy pogłębieniu treści zawartych w partiach opisowych”.

Kolejnym referenetm był Mikołaj Wojciechowski (UAM), który przedstawił komunikat pt. „Hebraica w zasobie Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie”. Pan Wojciechowski skupił się na starodrukach z dawnej Biblioteki Katedralnej, wśród których znalazły się słowniki i gramatyki hebrajskie. Ich obecność w zasobie bibliotecznym świadczy o zainteresowaniu nauką hebrajskiego wśród duchowieństwa staropolskiego. Pan Wojciechowski zaznaczył że, hebraica rękopiśmienne są jeszcze do przebadania.

Pan Wojciech Graś (UAM) opisał księgozbiór opata Aleksandra Mielińskiego (1527-1584), kanonika regularnego z Trzemeszna, zachowany w gnieźnieńskiej Bibliotece Katedralnej. Jak zauważył, książki te świadczą o wysokiej kulturze umysłowej zakonnika i jego szerokich zainteresowaniach intelektualnych.

Ostatnim wystąpieniem była prezentacja prac konserwatorskich, przeprowadzonych w ostatnim roku na zasobie Archiwum Archidiecezjalnego przez Marzenę Szczerkowską. Prace omówili wspólnie historyk dr hab. Piotr Pokora z UAM i konserwator zabytków z papieru i skóry Iwona Jabłońskaja z UMK. Prace te zostały wykonane na 345 dokumentach z tzw. „skarbu z katedry” i na księdze metrykalnej z Kwieciszewa (AP 112/3).

Całość zakończył minikoncert wiolonczelowy Błażeja Adamskiego z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie. 

Przed pożegnaniem gości dyrektor archiwum poprowadził modlitwę za zmarłego Miłośnika Skarbów Słowa, prof. Bohdana Maruszewskiego z Poznania.