Logo

Missale speciale, wyd. Thomas Wolf, Bazylea 1521, starodruk i rękopis

Opis jednostki: Papier czerpany, oprawa z desek bukowych, obleczonych skórą bydlęcą, metalowe okucia; wymiary w oprawie: 33,3 cm x 21,2 cm x 7 cm; 193 karty druku, 15 kart rękopisu, 23 karty puste.
Prace wykonała Anna Dymarek
Wielki Mecenas Skarbów Słowa (sponsor): Zakład Konserwacji Papieru i Skóry UMK w Toruniu
 
Przed konserwacją

Księga znajdowała się w bardzo złym stanie - papier był znaczne osłabiony i uszkodzony. Mszał został także zaatakowany przez larwy tykotka pstrego - w bloku i oprawie widoczne są wydrążone tunele, powodujące dodatkowe uszkodzenia mechaniczne. Deski były poważnie uszkodzone, a skórzane obleczenie było kruche i przetarte, część okuć zaginęła.
 
Przebieg pracy.

Mszał został zdemontowany, po czym przystąpiono do mechanicznego  oczyszczania bloku. Karty wykąpano i uzupełniono masą papierową. Deski  oprawy  oczyszczono  mechanicznie, wzmocniono Paraloidem B-72 i uzupełniono ubytki. Następnie oczyszczono mechanicznie i chemicznie skórzane obleczenie.  Przeprowadzono także zabiegi uelastyczniające i nawilżające, po czym zdublowano je na nową skórę. W natępnej kolejności zszyto i oprawiono księgę, zachowując oryginalny sposób konstrukcji. Elementy metalowe oczyszczono i zabezpieczono, wykonano także rekonstrukcje brakujących okuć.
Ostatnim  etapem  prac konserwatorskich,  w  ramach  konserwacji  profilaktycznej, było wykonanie pudła ochronnego z pulpitem, które pozwoli na zminimalizowanie zagrożeń związanych z użytkowaniem księgi.