Logo

Skanowanie mikrofilmów ksiąg metrykalnych


Archiwum zeskanowało łącznie 576 mikrofilmów ksiąg metrykalnych oraz kilkaset mikrofisz.