Logo

Rękopis muzyczny: P. Niestrawski, Offertorium de sancta Maria (Muz III/16), XIX wiek

 


Opis jednostki: rękopis, papier, atrament; 8 kart papierowych (jedna z nich z bardzo dużym ubytkiem), bez oprawy; wymiary kart: 6 kart – 17,3 x 20,8 cm, 1 karta – 18,3 x 22cm, 1 karta – 17,9 x 21,1cm. 

 

Prace wykonała Marzena Szczerkowska

Miłośnik Skarbów Słowa (sponsor): Bank Spółdzielczy w Gnieźnie

 

Przed konserwacją

Rękopis nutowy składa się z luźnych kart sporządzonych z różnego rodzaju papieru. Karty rękopisu są brudne, pomarszczone, posiadają ubytki. Struktura papieru jest osłabiona; zapis nutowy odspaja się od podłoża papierowego.

 Konserwacja i jej efekty

Każdą kartę czyszczono z brudu i plam. Niektóre dodatkowo poddano kąpielom. Papier wzmocniono strukturalnie, ubytki uzupełniano masą papierową i odpowiednio dobranym, czerpanym papierem. Po wyprostowaniu kart umieszczono je w ochronnej teczce.